Gantry Rail s.r.o.

Bavorská 856
CZ –155 41  Praha 5
Tel:  +420-224 453 530
Fax: +420-251 610 273
E-mail:  info@gantryrail.com

 

 

flag_cz.png flag_en.png flag_de.png flag_pl.png flag_hu.png flag_ru.png
gantryrail.com | Dodávky materiálů | Jeřáby a komponenty k jeřábům

Jeřáby a komponenty k jeřábům

Jeřábová kola

Všeobecné informace
Pojezdová jeřábová kola se vyrábějí v kovaném provedení. Jsou přizpůsobena na všechny běžné typy kolejnic a odolávají dobře namáhání, které vyvolává pojezd jeřábu. Na základě jejich speciálního určení pro nejtěžší podmínky provozu, jsou tato kola dodávána v různém provedení a kvalitě:

 • jakost materiálu dle DIN 1.7225 o tvrdosti do 500 HB
 • jakost materiálu dle DIN 1.1231 o tvrdosti od 600 do 700 HB
 • rozměry dle normy DIN, nebo dle výkresu investora od průměru 250 a nad 1000 mm
 • provedení s jedním nebo s dvěma nákolky
 • provedení s opracovaným nebo neopracovaným otvorem, s klínovou nebo bez klínové drážky
 • na přání investora dodáváme i kola bez nákolků

Výroba
Kování polotovaru se provádí v uzavřené zápustce při tlaku 10.000 t.
Tento způsob výroby zajišťuje vysokou kvalitu, dobrou strukturu materiálu, jakož i vysokou pevnost při zachování stejnoměrného složení struktury i po ojetí pojezdových ploch.

Tepelné zpracování
Rozdílná technika kalení povrchových ploch zaručuje pojezdové a vnitřní ploše nákolku požadovanou tvrdost. Různé postupy tepelného zpracování zajišťují kovaným jeřábovým kolům požadované metalurgické a mechanické vlastnosti.

Kvalita
Při výrobě jeřábových kol se provádějí průběžné kvalitativní zkoušky materiálu nedestruktivními metodami pomocí ultrazvuku, nebo magnetoskopie. Po konečné kontrole rozměrů obdrží kola identifikační značku a jsou opatřeny ochranou vrstvou chránící je při přepravě a skladování.

Na přání zákazníka je možno vystavit kvalitativní certifikát, jakož i materiálové analýzy chemických a mechanických vlastností.

 1. Při poptávce Vám zašleme technický dotazník. V případě zvláštního provedení tvaru, přiložte prosím výkres.
 2. Jeřábová kola se vyrábějí výlučně kovaná.
 3. Součástí dodávky nejsou ložiska, ozubená kola atp.
  Rozsah dodávky zahrnuje:
       - polotovar jeřábového kola vč. opracované pojezdové plochy (průměr B +/- 0,2 mm) a opracované vnitřní plochy nákolku
        - průměr otvoru je dodáván v polohotovém provedení (průměr A = 6 mm)
          nebo v hotovém provedení (průměr A s tolerancí H7 nebo H6)
        - boční plochy osoustružené (drsnost 12,5u)
 4. Materiál: Standardní dodávky odpovídají následujícím normám:
                 42 Cr Mo 4 (ČSN 15.142) nebo DIN 1.7225 nebo AISI 4142 nebo BS 708 M40              
                 Mez průtažnosti: 800 - 900 N/mm2
  Požadovanou tvrdost prosíme udat např.: 300/400HB nebo 450/500HB nebo 600/700HB
  Při tvrdosti 600/700HB se používá při výrobě materiál AISI 1070, nebo DIN 1.1231

  Hloubka prokalení je v rozsahu 6 - 30 mm, v normálním případě 15 - 16 mm.
  Použité materiály mají po kování a před speciálním kalením tvrdost mezi 250 až 300 HB.

Výměna jeřábových kol

 • po sjetí průměru o 10 mm
 • po zjištění, že se z pojezdové plochy vylamují kovové částice o velikosti větší než 1 mm
 • sníží-li se tvrdost pojezdové plochy o 30% po jejím znovuopracování
 • objeví-li se trhlinky na vnitřní ploše nákolku
 • dojde-li ke stranovému otlačení nákolků o více jak 0,2 mm
© 2011 Gantry Rail s.r.o., created: G66 s.r.o.