Gantry Rail s.r.o.

Bavorská 856
CZ –155 41  Praha 5
Tel:  +420-224 453 530
Fax: +420-251 610 273
E-mail:  info@gantryrail.com

 

 

flag_cz.png flag_en.png flag_de.png flag_pl.png flag_hu.png flag_ru.png

Nárazníky

Průmyslové pohlcování energie

 

Typické příklady aplikace:

Jeřáby
Ocelárny
Válcovny
Přístavy     
Kontejnerová překladiště
Doprava

Mosty
Mořské vrtné soupravy    
Koncové zarážky a dorazy
Armáda
Doly
Železnice

   

 

Hydraulicko-plynový princip nabízí ten nejlepší způsob jak „zničit“ nadbytečnou energii.
Za více jak 50 let mezinárodních činností dosáhlo OLEO vedoucí světové postavení.

Hydraulicko-plynové nárazníky OLEO

Hydraulicko-plynové nárazníky OLEO jsou nejhospodárnější.

Optimálně chrání Vaše zařízení
Snižují nebezpečí nehody, úrazu či kolize
Snižují udržovací náklady
Jsou vyrobeny s nejvyšší precizností
Mají velice dlouhou životnost
Mají velice široké uplatnění
Nevyžadují prakticky žádnou údržbu

Jak pracuje hydraulicko-plynový nárazník OLEO?

Hydraulicko-plynový nárazník se skládá, jak je možno vidět na obrázku: z válce (Zylinder) a pístu (Plunger), který je naplněn hydraulickým olejem a dusíkem. Hydraulický olej je od dusíku oddělen pohyblivým pístem (Kolben).
Při nárazu pístu (Plunger) na překážku je tento píst zatlačován do válce. Stlačovaný hydraulický olej je pak přes velice přesně stanovený škrtící otvor (Drossel) protlačován z komory A do komory B.
Zvětšováním obsahu komory B je pohyblivý píst (Kolben) tlačen ve směru nárazu. Tím dochází ke komprimaci dusíku. Zkomprimovaný dusík přebírá úlohu pružiny, avšak narozdíl od pružiny, bez jakýchkoliv projevů únavy materiálu.
Při odstranění - vzdálení překážky je tlak vzniklý v dusíkové komoře přenášen přes píst (Kolben) na hydraulický olej. Ten protéká škrtícím otvorem zpět do komory B a píst (Plunger) je tak tlačen do své původní polohy.
Konečné síly, které jsou ještě přenášeny do navazující konstrukce je nutno omezit na minimum. Toho lze dosáhnout správným nadimenzováním konického regulačního trnu (Dorn), který průběžně redukuje plochu průtokového otvoru. Zbytkové síly, které se ještě přenášejí do okolní konstrukce pak působí již zcela minimálně.

  • Provedení a výkon nárazníků OLEO odpovídá vždy konkrétním požadavkům zákazníka.
  • Nárazníky OLEO jsou dodávány i v různých speciálních provedeních, ať už se jedná o speciální utěsnění do provozů s vysokými teplotami, vlhké prostředí nebo provedení s ochranými měchy do agresivního prostředí.
  • Servis a poradenství pro speciální případy v různých oborech využití je samozřejmostí

OLEO hydraulicko plynové nárazníky srovnání s jinými systémy tlumení

Nárazová energie

je kinetická energie pohybujícího se tělesa a rovná se práci, která musí být vykonána k uvedení tohoto tělesa do stavu klidu.
Ekin = m/2 x V(na 2)
Energetický výkon nárazníku musí být proto vždy roven a nebo větší než nárazová energie.

 

Odrazová energie

je energie, která se při stlačeném nárazníku akumuluje a při přesunu nárazníku do původní polohy se opět uvolní.

Absorbovaná energie

je hodnota nárazové energie, která je pohlcena a nebo se promění v teplo. Absorbovanou energii je možno zjistit z rozdílných hodnot mezi nárazovou a odrazovou energií. Energetická kapacita hydraulického nárazníku je funkcí zdvihu, síly a účinnosti. Hodnota stupně tlumení v procentech je dána poměrem skutečného průběhu silového diagramu k obdélníkové ploše ohraničené hodnotami konečné síly a zdvihu nárazníku.  V ideálním případě může být křivka utlumení zobrazena v obdélníkovém tvaru. Takový průběh však neodpovídá praktickým podmínkám. Utlumení d je poměr přijaté práce We k vykonané práci Wa.  Při správné konstrukci regulačního trnu je účinnost hydraulického nárazníku OLEO lepší než 90%.

Hydraulický nárazník ve srovnání s jinými systémy tlumení
 
 

1. gumový nárazník
2. pérový nárazník
3. hydraulický nárazník

Konstantní zdvih

Při stejném zdvihu narůstá konečná síla v obráceném poměru k účinnosti nárazu

Konstatní konečná síla

Při stejné konečné síle se musí zdvih v nárazníku zvětšit v obráceném poměru k účinnosti.

Maximálně prípustný šikmý náraz
Typ
priem. hlavy
nárazníka
A
200
 viz prospekt
21 100 70
4 140/330 120
(9) 50 + 70 140 100
50 180
100
(9) 70 200 120
(15) 78 + 700 200 100
Hydraulický nárazník OLEO je konstruován pro provozní teploty od -40° do +80 °C.
Krátkodobé překročení max. provozní teploty je pro standardní provedení nárazníku ještě možné. Pohybuje-li se okolní teplota stále v oblasti nad 70 °C doporučujeme použít vysokoteplotní těsnění, které umožňuje provoz v rozsahu +80° až 120 °C.
Dochází-li při těchto vyšších teplotách k velké četnosti nárazů je nutná konzultace s dodavatelem.

 

 

© 2011 Gantry Rail s.r.o., created: G66 s.r.o.