Kola

Kola ocelová, kovaná, s nákolky, bez nákolků pro jeřáby, pojezdové vozíky, dopravní vozíky, vlečky, opravárenské vozy v kvalitě a tvrdosti dle požadavku.

Všeobecné informace

Pojezdová jeřábová kola se vyrábějí v kovaném provedení. Jsou přizpůsobena na všechny běžné typy kolejnic a odolávají dobře namáhání, které vyvolává pojezd jeřábu.
Na základě jejich speciálního určení pro nejtěžší podmínky provozu jsou tato kola dodávána v různém provedení a kvalitě:

jakost materiálu dle DIN 1.7225 o tvrdosti do 500 HB,
jakost materiálu dle DIN 1.1231 o tvrdosti od 600 do 700 HB,
rozměry dle normy DIN, nebo dle výkresu investora od průměru 250 a nad 1000 mm,
provedení s jedním nebo s dvěma nákolky,
provedení s opracovaným nebo neopracovaným otvorem, s klínovou nebo bez klínové drážky.
Na přání investora dodáváme i kola bez nákolků.
Na přání zákazníka je možno vystavit kvalitativní certifikát, jakož i materiálové analýzy chemických a mechanických vlastností.
Výroba
Kování polotovaru se provádí v uzavřené zápustce při tlaku 10 000 t.
Tento způsob výroby zajišťuje vysokou kvalitu, dobrou strukturu materiálu, jakož i vysokou pevnost při zachování stejnoměrného složení struktury i po ojetí pojezdových ploch.
Tepelné zpracování
Rozdílná technika kalení povrchových ploch zaručuje pojezdové a vnitřní ploše nákolku požadovanou tvrdost.
Různé postupy tepelného zpracování zajišťují kovaným jeřábovým kolům požadované metalurgické a mechanické vlastnosti.
Kvalita
Při výrobě jeřábových kol se provádějí průběžné kvalitativní zkoušky materiálu nedestruktivními metodami pomocí ultrazvuku nebo magnetoskopie. Po konečné kontrole rozměrů obdrží kola identifikační značku a jsou opatřeny ochranou vrstvou chránící je při přepravě a skladování.

Postup při požadavku:

Při poptávce Vám zašleme technický dotazník. V případě zvláštního provedení tvaru- Přiložte prosím výkres.

Jeřábová kola se vyrábějí výlučně kovaná.

Součástí dodávky nejsou ložiska, ozubená kola atp.

Rozsah dodávky zahrnuje:

 polotovar jeřábového kola vč. opracované pojezdové plochy (průměr B +/- 0,2 mm)
a opracované vnitřní plochy nákolku,
 průměr otvoru je dodáván v polohotovém provedení (průměr A = 6 mm),
nebo v hotovém provedení (průměr A s tolerancí H7 nebo H6),
 boční plochy osoustružené (drsnost 12,5u).

Materiál:
Standardní dodávky odpovídají následujícím normám:
 42 Cr Mo 4 (ČSN 15.142) nebo DIN 1.7225 nebo AISI 4142 nebo BS 708 M40
Mez průtažnosti: 800 – 900 N/mm2.

Požadovanou tvrdost prosíme udat, např.: 300/400HB nebo 450/500HB nebo 600/700HB,
Při tvrdosti 600/700HB se používá při výrobě materiál AISI 1070, nebo DIN 1.1231.

Hloubka prokalení je v rozsahu 6 – 30 mm, v normálním případě 15 – 16 mm.
Použité materiály mají po kování a před speciálním kalením tvrdost mezi 250 až 300 HB.

Kola 1
Kola 2
Kola 3
  • po sjetí průměru o 10 mm,
  • po zjištění, že se z pojezdové plochy vylamují kovové částice o velikosti větší než 1 mm,
  • sníží-li se tvrdost pojezdové plochy o 30% po jejím znovuopracování,
  • objeví-li se trhlinky na vnitřní ploše nákolku,
  • dojde-li ke stranovému otlačení nákolků o více jak 0,2 mm

Našli jste, co hledáte?

Gantry Rail s.r.o.

Bavorská 856/14, Prague 5, 155 00

info@gantryrail.com

+420 224 453 530

Ing. Jozef Mráz