Nárazníky

Nárazníky pro železnice, vagóny, jeřáby, pojezdové vozíky, vlečky, regálové zakladače, nakládací rampy, kontejnerové překladiště a přístavy.

Pro Průmyslové pohlcování energie

 1.Hydraulicko-plynové
Typické příklady aplikace:
Nárazníky 1

 

 

 • Jeřáby
 • Ocelárny
 • Válcovny
 • Přístavy
 • Kontejnerová překladiště
 • Doprava

 

 

 • Mosty,
 • Mořské vrtné soupravy
 • Koncové zarážky a dorazy
 • Armáda
 • Doly
 • Železnice
Nárazníky 2

Hydraulicko-plynové nárazníky

jsou nejhospodárnější a nabízí ten nejlepší způsob, jak „zničit“ nadbytečnou energii.

 • Optimálně chrání Vaše zařízení.
 • Snižují nebezpečí nehody, úrazu či kolize.
 • Snižují udržovací náklady.
 • Jsou vyrobeny s nejvyšší precizností.
 • Mají velice dlouhou životnost.
 • Mají velice široké uplatnění.
 • Nevyžadují prakticky žádnou údržbu.
Nárazníky 3

Jak pracuje hydraulicko-plynový nárazník?

Hydraulicko-plynový nárazník se skládá, jak je možno vidět na obrázku: z válce (Zylinder) a pístu (Plunger), který je naplněn hydraulickým olejem a dusíkem. Hydraulický olej je od dusíku oddělen pohyblivým pístem (Kolben).

Při nárazu pístu (Plunger) na překážku je tento píst zatlačován do válce. Stlačovaný hydraulický olej je pak přes velice přesně stanovený škrtící otvor (Drossel) protlačován z komory A do komory B.
Zvětšováním obsahu komory B je pohyblivý píst (Kolben) tlačen ve směru nárazu. Tím dochází ke komprimaci dusíku. Zkomprimovaný dusík přebírá úlohu pružiny, avšak na rozdíl od pružiny, bez jakýchkoliv projevů únavy materiálu.

Při odstranění – vzdálení překážky je tlak vzniklý v dusíkové komoře přenášen přes píst (Kolben) na hydraulický olej. Ten protéká škrtícím otvorem zpět do komory B a píst (Plunger) je tak tlačen do své původní polohy.
Konečné síly, které jsou ještě přenášeny do navazující konstrukce, je nutno omezit na minimum. Toho lze dosáhnout správným nadimenzováním konického regulačního trnu (Dorn), který průběžně redukuje plochu průtokového otvoru.

Zbytkové síly, které se ještě přenášejí do okolní konstrukce, pak působí již zcela minimálně.

 

Nárazníky 4

Provedení a výkon nárazníků odpovídá vždy konkrétním požadavkům zákazníka.

 • Nárazníky jsou dodávány i v různých speciálních provedeních, ať už se jedná o speciální utěsnění do provozů s vysokými teplotami, vlhké prostředí nebo provedení s ochrannými měchy do agresivního prostředí.
 • Servis a poradenství pro speciální případy v různých oborech využití je samozřejmostí.
Porovnání

Hydraulicko plynové nárazníky srovnání s jinými systémy tlumení

 

Nárazová energie
je kinetická energie pohybujícího se tělesa a rovná se práci, která musí být vykonána k uvedení tohoto tělesa do stavu klidu.
Ekin = m/2 x V(na 2)
Energetický výkon nárazníku musí být proto vždy roven, anebo větší než nárazová energie.

Odrazová energie
je energie, která se při stlačeném nárazníku akumuluje a při přesunu nárazníku do původní polohy se opět uvolní.

Absorbovaná energie
je hodnota nárazové energie, která je pohlcena, anebo se promění v teplo. Absorbovanou energii je možno zjistit z rozdílných hodnot mezi nárazovou a odrazovou energií. Energetická kapacita hydraulického nárazníku je funkcí zdvihu, síly a účinnosti. Hodnota stupně tlumení v procentech je dána poměrem skutečného průběhu silového diagramu k obdélníkové ploše ohraničené hodnotami konečné síly a zdvihu nárazníku.

V ideálním případě může být křivka utlumení zobrazena v obdélníkovém tvaru. Takový průběh však neodpovídá praktickým podmínkám. Utlumení d je poměr přijaté práce We k vykonané práci Wa.  Při správné konstrukci regulačního trnu účinnost hydraulického nárazníku je lepší než 90%.

 

 

Nárazníky 5

%

Lepší učinnost

Nárazníky 6
Nárazníky 7

Hydraulický nárazník ve srovnání s jinými systémy tlumení

 1. gumový nárazník
 2. pérový nárazník
 3. hydraulický nárazník

Konstantní zdvih
Při stejném zdvihu narůstá konečná síla v obráceném poměru k účinnosti nárazu.

Konstantní konečná síla
Při stejné konečné síle se musí zdvih v nárazníku zvětšit v obráceném poměru k účinnosti.

Maximálně přípustný šikmý náraz

Maximálně prípustný šikmý náraz

Hydraulicko-plynový nárazník je konstruován pro standartní provozní teploty od -40 °C do +80 °C.
Krátkodobé překročení max. provozní teploty je pro standardní provedení nárazníku ještě možné. Pohybuje-li se okolní teplota stále v oblasti nad 70 °C, doporučujeme použít vysokoteplotní těsnění, které umožňuje provoz v rozsahu +80 °C až 120 °C.
Dochází-li při těchto vyšších teplotách k velké četnosti nárazů, je nutná konzultace s dodavatelem.

Našli jste, co hledáte?

Gantry Rail s.r.o.

Bavorská 856/14, Prague 5, 155 00

info@gantryrail.com

+420 224 453 530

Ing. Jozef Mráz