Upevňovací systémy, svěrky a podložky

Železniční a jeřábové upevňovací systémy, svěrky a podložky Gantry Rail, VE, VO, VM s nebo bez pružného nosu s možností rektifikace.

1:1 Betonové pražce
1:2 Dřevěné pražce
1:3 Tramvaje
2:1 Plně-pružné a polo-pružné uložení
2:2 Pevné uložení
3:1 Kontinuální
3:2 Diskontinuální

1: Železnice

Betonové pražce, dřevěné pražce a tramvajové

Dodávky svěrek a podložek různého typu pro upevnění železničních a tramvajových kolejnic.

Upevňovací systémy, svěrky a podložky 1
Upevňovací systémy, svěrky a podložky 2
Upevňovací systémy, svěrky a podložky 3

2: Jeřáby, regálové zakladače a jiné aplikace – upevňovací systémy

2:1 Plně-pružné a polo-pružné upevnění kolejnic

 • Plně-pružné a stavitelné – rektifikovatelné upevnění kolejnic, systémem GANTRY.
 • Svěrky s pružným uchycením  je možno rozdělit na : přivařované a šroubované svěrky pro upevnění kolejnic.
 • Kolejnice může uložená dle typu podložky kontinuálním upevněním nebo diskontinuálním upevněním.
 • Polo-pružné upevnění kolejnic systém Gantry, MX, VX,
Upevňovací systémy, svěrky a podložky 4

Svěrky

Možnost dodávek i pozlacených svěrek dle požadavku partnera.

Upevňovací systémy, svěrky a podložky 5
Upevňovací systémy, svěrky a podložky 6
Upevňovací systémy, svěrky a podložky 7
Upevňovací systémy, svěrky a podložky 8
Upevňovací systémy, svěrky a podložky 9
Upevňovací systémy, svěrky a podložky 10
Technické vlastnosti:
 • je aplikovatelný na všechny druhy a profily kolejnic, jak při nové výstavbě, tak při rekonstrukci kolejových drah,
 • umožňuje rektifikaci kolejnic v horizontálním i vertikálním směru,
 • zachycuje výrobní a montážní tolerance kolejnice a umožňuje boční stavění v rozsahu 5 – 20 mm během montáže i kdykoliv po montáži,
 • Samosvěrný systém působící jako klín v podélném směru v kombinaci s dvojitým sklonem obou částí svěrky
 • zamezí se bodovému zatížení a tím spojené únavě, síly působící v příčném směru k patě kolejnice jsou ideálně rozloženy,
 • při bočním nárazu zachycuje samosvěrný účinek uchycovacích prvků boční síly způsobené pojezdovým kolem v rozsahu 35 – 270 kN,
 • redukuje úroveň hluku o  cca 10 – 12 dB a úroveň vibrací o 40-45 %,
 • umožňuje jednoduchou montáž či demontáž kolejnice, nároky na údržbu jsou nulové,
 • prodlužuje životnost pojezdové dráhy bez nutnosti její údržby a šetří elektroniku jeřábu.
 • šetrné používání nosníku jeřábové dráhy a celého systému pojezdu prostřednictvím pružného uložení a optimálního rozložení zatížení pojezdového profilu v podélném i příčném směru,
 • možnost rektifikace pojezdového profilu-kolejnice  kdykoliv během montáže i po montáži prostřednictvím stavitelných svěrek,
 • výrazná redukce hladiny hluku a vibrací,
 • snadná výměna pojezdového profilu s minimálními provozními náklady.

 

2:2 Pevné uložení bez možnosti rektifikace – standardní

 

Pevné uložení kolejnic systém Gantry, VX

Technické vlastnosti:

 • nevystředěné zatěžování „ocel na ocel“ a tím zvýšené opotřebení pojezdového profilu a pojezdových kol. Příčinou je koncentrované zatížení pojezdového profilu a nebezpečí vzniku trhlin ve svarech
 • vysoká hlučnost a spodní konstrukce jeřábové dráhy a jeřábový most jsou zatíženy vibracemi
 • výměna pojezdového profilu z důvodu opotřebení nebo nedodržení tolerancí je příliš nákladná
 • možnost nepřesného uložení vůči stojně nosníku

 

Upevňovací systémy, svěrky a podložky 11
Upevňovací systémy, svěrky a podložky 12
Upevňovací systémy, svěrky a podložky 13
Upevňovací systémy, svěrky a podložky 14

3: Podložky

3:1 Kontinuální

Vlastnosti:

Tvrdost dle Shora A    : 75 ºC +/- 5 ºC dle DIN 53505

Pevnost v tahu            : 16 N/mm² dle DIN 53505

Tažnost                         : 300 % dle DIN 53505

Trvalá deformace       : 5 % max. A při 23 ºC

Teplota použití            : – 30 ºC  až 130 ºC

Redukce hluku v dBA : 10 %

Redukce vibrací           : 40- 45 %

Zatížení max.               : 120 Kg/ cm²

Rozměry                       : E- 6 mm,  F- 7,5 mm,  D – dle šířky paty kolejnice

Upevňovací systémy, svěrky a podložky 15
Upevňovací systémy, svěrky a podložky 16
Upevňovací systémy, svěrky a podložky 17

3:2 Diskontinuální

Pro diskontinuální uložení kolejnice:

Rovnoměrně rozděluje zatížení na spodní konstrukci.

Zabraňuje bodovému zatížení,  a tím vznikajícím projevům únavy.

Vyrovnává plošné nerovnosti, a tak zlepšuje kontakt kolejnice.

Snižuje otěr kolejnice i podkladnice.

Vlastnosti materiálu: kopolymer EVA – odolává mastnotám, kyselinám, UV záření.

Teploty použití     :  od -25 °C  až do + 75 °C.

Tvrdost dle Shore:  95 ºC A (DIN53505)

Pevnost v tahu     : min. 12,5 N/mm² (DIN53455)

Pevnost v tlaku    : do 50 °C : 20 N/mm²

do 70 °C : 15 N/mm²

Tvar a rozměry podložky jsou optimalizované pro různé typy kolejnice a kolové tlaky.

 

Upevňovací systémy, svěrky a podložky 18
Upevňovací systémy, svěrky a podložky 19
Upevňovací systémy, svěrky a podložky 20

Našli jste, co hledáte?

Gantry Rail s.r.o.

Bavorská 856/14, Prague 5, 155 00

info@gantryrail.com

+420 224 453 530

Ing. Jozef Mráz