Zálivkové hmoty

Zálivkové hmoty na bázi cementu rychletuhnoucí, samonivelační, nesmršťující, vhodné pro podlití těžkých strojů, kolejnic a kotevních šroubů.

Zálivkové hmoty

Zálivková hmota se vyznačuje především těmito vlastnostmi:
 • rychlým tuhnutím
 • vysokou konečnou pevností
 • vynikající objemovou stálostí
 • velice dobrou tekutostí
 • neobsahuje chloridy
Zálivkové Hmoty
Zálivkové Hmoty
Zálivkové Hmoty
Například typ:

Gantry Rail GR-BC 140 CE-označení a ES označení podle EN 1504 – 6, číslo certifikátu řízení výroby: 0921-CPD-2065 , zrnitost 0 – 4 mm, vrstva zálivky 20 – 120mm

Cementové zálivkové hmoty

Technické Vlastnosti

zrnitost mm 0-4
vrstva zálivky mm 20-120
hustota čerstvé malty kg / dm 3 2,2
rozpínavost % cca 0,1
doba zpracování při 20 °C (v závislosti na teplotě) min ≤ 90
teplota při zpracování (teplota stavebních dílců) při teplotách pod 5 °C je třeba se řídit opatřeními podle DIN 1045 min / max.  °C +5/+30
Maximální množství vody l/25 kg
při + 5 °C 2,9-3,2
při +20 °C 2,9
při +30 °C 2,6-2,9
hloubka průsaku vody (podle DIN 1048) mm cca 1
kalkulační množství kg / m3 1.990
konzistence jemně tekutá
pevnost v tahu za ohybu * N / mm2 po 1 dni 7,5
7 dnech 11,5
28 dnech 12
90 dnech 12,5
pevnost v tlaku * N / mm 2 po 1 dni 45
7 dnech 66
28 dnech 76
90 dnech 86

* Skladování zkušebních těles ve smyslu DIN EN 196, část 1 * hodnoty pevnosti jsou střední hodnoty získané při kontrole výroby

Zálivkové materiály se používají v konstrukčním inženýrském stavitelství k podlití a zalití stavebních dílců. K hlavním oblastem patří: podlití ocelových konstrukcí, zálivky strojů, zálivky mostních ložisek, zálivky kolejnic / panelů (kolejnice jeřábové dráhy), zálivky ukotvení strojů / vodících tyčí, zálivky pro podchycení základů, zálivky prefabrikátů, zálivky základů s dutinami, zálivky pod vodou.

Minerální (betonový) podklad musí být zbaven nečistot, mastnoty a ostatních částí, které by mohly snížit přilnavost malty až po jaderný beton. Připravený podklad musí být dostatečně drsný – kapiláry musí být otevřené. Připravený materiál se aplikuje na vlhký podklad, suchý podklad je třeba zvlhčovat tak dlouho, dokud není nasycen vodou (min. 4 hodiny). Povrchová vrstva podkladu může být v době nanášení jen „matně vlhká“, proto je potřeba odstranit stojící vodu z podkladu, která vznikla v důsledku zvlhčování. Podklad nesmí být zmrzlý a musí být chráněn proti mrazu. Pevnost v tahu povrchové vrstvy podkladu musí být v průměru 1,5 N / mm 2 .

Následné ošetření volných povrchů následuje jako u všech hydraulicky tuhnoucích cementových malt, např. použitím ošetřovacího prostředku, permanentním vlhčením, překrytím vlhčení jutovinou, fólií, nebo kombinací těchto opatření. Doba následného ošetřování musí trvat nejméně 5 dní. Začátek ošetřování povrchu musí následovat co nejdříve, nejpozději po zahájení tuhnutí povrchové vrstvy malty. Převýšení zálivky by se mělo dodržovat co nejmenší (cca 20-50mm).

 • Forma dodání: balení 25 kg  – skladování suché, originální uzavřené balení, chráněno před mrazem, je použitelné po dobu 12 měsíců.
 • V uzavřených obalech je skladovatelná cca 12 měsíců, zaručuje dokonalé spojení s okolním betonem,
  odolností vůči vibracím a rázům,
  odolností vůči vodě a olejům,
  nerozkládá se na složky.

Hmota je vhodná zejména pro:

podlévání strojů a ocelových konstrukcí,
podlévání jeřábových a železničních kolejnic,
podlévání mostních ložisek a pilířů,
podkladní vrstvy hotových betonových dílců.

Našli jste, co hledáte?

Gantry Rail s.r.o.

Bavorská 856/14, Prague 5, 155 00

info@gantryrail.com

+420 224 453 530

Ing. Jozef Mráz