Masy zalewowe

Masy zalewowe na bazie cementu szybko krzepnące, samopoziomujące, nieskurczliwe, odpowiednie do ciężkich maszyn, szyn i śrub kotwiących.

Masa zalewowa charakteryzuje się następującymi cechami:

  • szybkie krzepnięcie
  • wysoka wytrzymałość końcowa
  • doskonała stabilność objętościowa
  • bardzo dobra płynność
  • nie zawiera chlorków

 

 

Masy zalewowe 1
Masy zalewowe 2
Masy zalewowe 3

Na przykład typ:

Gantry Rail GR-BC 140 CE-oznaczenie i ES oznaczenie według EN 1504 – 6, Numer certyfikatu kontroli produkcji: 0921-CPD-2065 , uziarnienie 0 – 4 mm, warstwa masy 20 – 120mm

Cementowe masy zalewowe

Właściwości techniczne

uziarnienie mm 0-4
warstwa masy mm 20-120
gęstość świeżej zaprawy kg / dm 3 2,2
rozszerzanie % Ok. 0,1
czas przetwarzania w 20 ° C (w zależności od temperatury) min ≤ 90
temperatura przy przetwarzaniu (temperatura elementów budowlanych) w temperaturze poniżej 5 °C należy przestrzegać normy DIN 1045 min / max.  °C +5/+30
Maksymalna ilość wody l/25 kg
w + 5 °C 2,9-3,2
w +20 °C 2,9
w +30 °C 2,6-2,9
głębokość wycieku wody (według DIN 1048) mm Ok. 1
ilość obliczeniowa kg / m3 1.990
konsystencja delikatnie płynna
wytrzymałość na rozciąganie po zginaniu * N / mm2 po 1 dniu 7,5
7 dniach 11,5
28 dniach 12
90 dniach 12,5
wytrzymałość na ściskanie * N / mm 2 po 1 dniu 45
7 dniach 66
28 dniach 76
90 dniach 86

* Przechowywanie próbek do badań zgodnie z DIN EN 196, część 1 * wartości wytrzymałości są wartościami średnimi uzyskanymi podczas kontroli produkcji

Masy zalewowe są stosowane w inżynierii budowlanej do wylewania i zalania elementów budowlanych. Główne obszary obejmują: wylanie masą konstrukcji stalowych, maszyn, zalanie masą łożysk mostów, szyn / paneli (szyn jezdnych suwnicy), kotew do maszyn / prętów prowadzących, zaprawy fundamentowe, zalanie prefabrykatów, fundamentów z otworami, zalanie pod wodą.

Podłoże mineralne (betonowe) musi być wolne od zanieczyszczeń, tłuszczu i innych części, które mogłyby zmniejszyć przyczepność zaprawy do betonu. Przygotowane podłoże musi być wystarczająco szorstkie – kapilary muszą być otwarte. Przygotowany materiał nakłada się na wilgotne podłoże, suche podłoże należy zwilżyć aż do nasycenia wodą (co najmniej 4 godziny).

Warstwa wierzchnia podłoża może być tylko „lekko wilgotna“ w momencie aplikacji, dlatego konieczne jest usunięcie stojącej wody z podłoża powstającej w wyniku nawilżania. Podłoże nie może być zamarznięte i musi być chronione przed mrozem. Wytrzymałość podłoża na rozciąganie musi wynosić średnio 1,5 N / mm 2.

Następuje późniejsza pielęgnacja powierzchni wolnych jak w przypadku wszystkich utwardzanych hydraulicznie zapraw cementowych, na przykład za pomocą środka do obróbki, stałego nawilżania, przykrycia wilgotną jutą, folią lub kombinacji tych środków. Okres pielęgnacji musi wynosić co najmniej 5 dni. Rozpoczęcie pielęgnacji powierzchni musi nastąpić tak szybko, jak to możliwe, najpóźniej po rozpoczęciu utwardzania wierzchniej warstwy zaprawy. Wysokość masy powinna być jak najmniejsza (około 20-50 mm).

Forma dostawy: opakowanie 25 kg  – przechowywanie w suchym, oryginalnym opakowaniu zamknięte, chronione przed mrozem, do zużycia do 12 miesięcy.

Masa jest szczególnie odpowiednia:

 

zalanie maszyn i konstrukcji stalowych,

zalanie szyn dźwigów i szyn kolejowych,

zalanie łożysk i filarów mostowych,

warstwa podkładowa gotowych części betonowych.

Czy znalazłeś to, czego szukasz?

Gantry Rail s.r.o.

Bavorska 856/14, Prague 5, 155 00

info@gantryrail.com

+420 224 453 530

Ing. Jozef Mraz