Zderzaki

Zderzaki dla kolei, wagonów, dźwigów, wózków jezdnych, bocznic, układnic regałowych, ramp załadunkowych, terminali kontenerowych i portów.

 

Przemysłowe pochłanianie energii

2: Hydrauliczno – gazowe


Typowe przykłady zastosowania:

 
Zderzaki 1
 • Dźwigi
 • Huty stali
 • Walcownie
 • Porty
 • Przeładunek kontenerów
 • Transport
 • Mosty
 • Zestawy morskie do wiercenia
 • Końcowe ograniczniki i zderzaki
 • Armia
 • Kopalnie
 • Koleje
Zderzaki 2

Zderzaki hydrauliczno-gazowe

są najbardziej ekonomiczne i oferują najlepszy sposób na „zniszczenie“ nadmiarej energii.

 • Optymalnie chroni Twoje urządzenie.
 • Zmniejszenie ryzyka wypadków, urazów lub kolizji.
 • Zmniejszenie kosztów utrzymania.
 • Produkowane są z najwyższą precyzją.
 • Mają bardzo długą żywotność.
 • Mają bardzo szerokie zastosowanie.
 • Nie wymagają praktycznie żadnej konserwacji.
Zderzaki 3

Jak pracuje zderzak hydrauliczno-gazowy?

Zderzak hydrauliczno-gazowy, jak pokazano na rysunku, składa się z cylindra (Zylinder) i tłoka (Plunger) napełnionego olejem hydraulicznym i azotem. Olej hydrauliczny oddziela się od azotu za pomocą ruchomego tłoka (Kolben).

Gdy tłok (Plunger) uderza o przeszkodę, zostaje wepchnięty do cylindra. Sprężony olej hydrauliczny jest następnie wytłaczany z komory A do komory B przez bardzo dokładnie określony otwór dławiący (Drossel).

Zwiększając zawartość komory B, ruchomy tłok (Kolben) jest popychany w kierunku uderzenia. Prowadzi to do sprężania azotu. Sprężony azot przejmuje rolę źródła, ale w przeciwieństwie do sprężyny, bez żadnego zmęczenia materiału.

 

Podczas usuwania – oddalenia przeszkody ciśnienie wytwarzane w komorze azotu jest przenoszone przez tłok (Kolben) na olej hydrauliczny. Przepływa przez otwór dławiący z powrotem do komory B i tłok (Plunger) jest dociskany do pierwotnego położenia.

Siły graniczne, które są nadal przenoszone do nawiązującej konstrukcji, muszą być ograniczone do minimum. Można to osiągnąć przez odpowiednie wymiarowanie stożkowego trzpienia kontrolnego (Dorn), który w sposób ciągły zmniejsza powierzchnię otworu przepływu.

Siły szczątkowe, które są nadal przenoszone do otaczającej konstrukcji, działają minimalnie.

Zderzaki 4

Wykonanie i moc zderzaków zawsze odpowiada określonym wymaganiom klienta.

 • Zderzaki są również dostępne w różnych specjalnych wersjach, ze specjalnym uszczelnieniem do wysokich temperatur, wilgotnego środowiska, czy też wykonanie z mieszkiem do agresywnego środowiska.
 • Serwis i doradztwo w przypadku specjalnych przypadków w różnych obszarach zastosowań to rzecz oczywista.
Porównanie

Zderzaki hydraulicznie-gazowe porównanie z innymi systemami tłumienia

 

Energia wbicia

To energia kinetyczna poruszającego się ciała jest równa pracy, jaką trzeba wykonać, aby doprowadzić ciało do stanu spokoju.

Ekin = m/2 x V(na 2)

Moc energetyczna musi być zawsze równa lub większa niż energia wbicia.

Energia wybicia

To energia, która gromadzi się w sprężonym zderzaku i przy przesunięciu zderzaka do pozycji wyjściowej ponownie zwolni.

Absorbowana energia
To wartość energii uderzenia, która jest absorbowana lub przekształcana w ciepło. Absorbowana energia może być określona na podstawie różnych wartości między energią wbicia i wybicia. Pojemność hydrauliczna zderzaka hydraulicznego jest funkcją skoku, siły i działania. Procent stopnia tłumienia jest określony przez stosunek rzeczywistego przebiegu wykresu siły do prostokątnego obszaru ograniczonego przez siłę końcową i skoku zderzaka.

W idealnej sytuacji krzywa tłumienia może być wyświetlana w kształcie prostokąta. Taki przebieg nie odpowiada jednak praktycznym warunkom. Tłumienie d to stosunek otrzymanej pracy We do pracy wykonanej Wa. Przy prawidłowej konstrukcji trzpienia kontrolnego efektywność zderzaka hydraulicznego jest większa niż 90%.

Zderzaki 5

%

Lepsza wydajność

Zderzaki 6
Zderzaki 7

Zderzak hydrauliczny w porównaniu do innych układów tłumienia

 1. zderzak gumowy
 2. zderzak sprzężynowy
 3. zderzak hydrauliczny

Stały skok

Przy takim samym skoku rośnie siła końcowa w stosunku odwrotnym do oddziaływania wbicia.

Stała siła końcowa
Przy tej samej sile końcowej skok w zderzaku musi zostać zwiększony w odwrotnym stosunku.

Maksymalne dopuszczalne uderzenie skośne

Maximálně prípustný šikmý náraz

Zderzak hydrauliczno-gazowy jest przeznaczony do standardowych temperatur pracy od -40 ° C do +80 ° C.

W przypadku standardowego zderzaka nadal możliwe jest krótkotrwałe przekroczenie maksymalnej temperatury roboczej. Jeśli temperatura otoczenia jest nadal w obszarze powyżej 70 ° C, zaleca się stosowanie uszczelnienia wysokotemperaturowego, które umożliwia pracę w zakresie od + 80 ° C do 120 ° C.

Jeśli w wyższych temperaturach występuje duża ilość wstrząsów, skonsultuj się z dostawcą.

Czy znalazłeś to, czego szukasz?

Gantry Rail s.r.o.

Bavorska 856/14, Prague 5, 155 00

info@gantryrail.com

+420 224 453 530

Ing. Jozef Mraz